Raapwerk

raapwerk-icon
Onder raapwerk verstaan we het vlak en strak maken van ruwe (gemetselde) wanden en plafonds, waarbij gewerkt wordt met gips of een cementgebonden product. Een raapwerklaag is tussen 8 mm en 4 cm dik. Raapwerk levert een gladde ondergrond voor: sierpleister (spachtelputz), verf, sauzen, behangen etc.

Klaasbullens.nl